Lan arloak

Erabiltzaileari arreta.

Irakurle txartelaren kudeaketa.

Funtsen eskuraketa, katalogazioa eta kudeaketa.

Maileguaren kudeaketa, liburutegien artekoa barne.

Irakurketa sustatzeko jarduerak.