Altamira auzorako aparkaldi mugatua arautzen duen ordenantza (GAO 2011-10-06)