Gobernu Taldeak argi eta garbi adierazi nahi du egoiliarrentzako zona berriak azterlan baten ondoren eta Lezoarren onurarako sortu direla

Or, 2023-02-10 11:41

Horrenbestez, EH BILDUk argitaratutako informazioa gezurtatu nahi da, aldez aurreko azterketarik egin ez zela esaten baitzen.

Azken osoko bilkuran aparkaleku mugatua arautzen duen ordenantza berria onartu ondoren, eta EH BILDUk “bertakoentzat zonaldeak handitzeko azterketarik egin ez dela” adierazi ondoren, Gobernu Taldeak (EAJ-PNV eta PSE-EE) ondorengoa adierazten dute:

2022ko maiatzean Lezoko Mugikortasun Iraunkorreko Plana onartu zela, mugikortasun iraunkorra eta lezoarren irisgarritasuna hobetzeko helburuarekin. Plan hori egiteko, aurrediagnostiko bat eta mugikortasun-diagnostiko bat hartu ziren abiapuntu. Diagnostiko horretan, herriaren ahuleziak, arazoak, indarguneak eta hiri-, industria- eta landa-mugikortasunaren aukerak aztertu ziren.

Planaren fase bakoitzean, Lezoko bizilagunen iritziak eta ekarpenak hartu ziren kontuan.

Plan hori aho batez onartu zen. EH BILDUk aldeko botoa eman zuen eta azterketa sakon gisa kalifikatu zuen. Paradoxikoa da udal-talde horrek hilabete batzuk geroago baieztatzea ez dagoela azterketarik udalerrian aparkatzeko premiei buruz, ezta har daitezkeen konponbideei buruz ere.

Mugikortasun Plana INGARTEK enpresak egin zuen, mugikortasunari eta garraioari buruzko azterlanetan aditua dena. Aurrediagnostiko bat egin zen, eta herrian aldez aurretik zeuden azterlanen datuak jaso zituzten, baita trafikoarenak, aparkatzearenak, oinezkoentzako bideenak, bizikletenak eta garraio publikoarenak ere.

Ondoren, diagnostiko bat egin zen, non aholkularitza-enpresak Lezoko aparkaleku-plazak eta horien okupazio-maila erregistratu zituen ordu-tarte desberdinetan (goizez, arratsaldez eta gauez), bai eta horien txandakatzea ere, bai lanegunetan, bai larunbatetan.

Gainera, 460 inkesta baino gehiago egin ziren kalean eta telefono bidez hainbat egunetan.

Bertan, lezoarrek adierazi zuten herriko arazo nagusia aparkalekurik ez egotea zela, eta plaza gehiago eskatzen zituzten, bai eta lehendik zeudenen kudeaketa aldatzea ere (egoiliarrentzako plazak, Lezoko herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko lurzoru publikoari balioa emanez).

Herritarren parte-hartzea osatzeko, pandemiak eragindako zailtasunak hartu ziren kontuan; lehenik, online bidezko galdetegi batekin eta aurrez aurreko ekarpenekin, eta, ondoren, hainbat gizarte eragilek parte hartu zuten prozesu batekin,
(talde ekologistak, erretiratuak, merkatariak...).

Udalaren web orrian kontsulta daitezke aipatzen diren azterlan eta dokumentu guztiak.

Adibide gisa, igerilekuen inguruan eta Arraitokin gertatzen dena aipa daiteke. Lezoko Udaltzaingoarekin lankidetzan azterlan bat egin zen eta ikusi zen bertan aparkatzen ziren Lezoko ibilgailuen ehunekoa oso txikia zela; % 5,9 baino ez igerilekuen inguruan eta % 47,7 kiroldegiaren ondoan. Gune horiek argi eta garbi Errenteriako pertsonek erabiltzen dituzte aparkatzeko. Egindako zenbaketan, igerilekuaren inguruko plazen ia erdia betetzen zuten, eta bostetik bat kiroldegiaren inguruan.

Gobernu Taldeak herriaren ongizatearen alde lan egiten jarraitzen duela adierazi nahi du eta sor daitezkeen arazo guztiak konpontzeko, besteak beste, aparkalekuarena.

Gainera, alde batetik Polentzarrene, Guillermo De Lazón eta Hipolito Gezala kaleetan, eta bestetik, Zubitxo kalean eta Elias Salaberria kalean ezarriko diren egoiliarrentzako bi aparkaleku berriei buruz argitaratutako informazioari dagokionez, Lezoko Udalak adierazi nahi du aldez aurretik jakinaraziko duela noiz eska daitekeen eremu horietako egoiliarren TXARTELA. Komunikazioa bando baten bidez, eta udalaren webgunean, sare sozialetan eta komunikabideetan jakinaraziko da. Oraindik ezin da izapide hori egin, aurretik ordenantza jendaurrean jartzeko izapideak egin behar direlako, behin betiko onartzeko.

Arloa edo saila