2011ko irailaren 6ko akta

Lezon, 2011ko irailaren 6an, asteartea, 8:00etan hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak OHIKO BILKURA udaletxeko gobernu batzar aretoan, lehen deialdian, Ainhoa Zabalo Loyarteren lehendakaritzapean, Angel Portugal Formoso eta Luis Garrido Corral bertan direlarik.

Eneko Lartige Zabaleku eta Ainhoa Intxaurrandieta Ezkurra bilera hasi eta gero etorri dira, ordurako akta eta gizarte zerbitzuetako gaiak aztertu eta onartuak zeuden.

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

Alkateak bilera hasi du eta aktaz gain gizarte zerbitzuetako gaiekin hastea erabaki du, gai zerrendako seigarrenetik. Gai zerrendako hirigintzako gaiak, gai-zerrendako azkenak aztertuko dira, Eneko Lartige batzarkidea bertan delarik.

AKTA ONARTZEA.

1.- Egoki irudituz gero, 2011ko uztailaren 26an eta 29an egindako bilkuretako aktak onartzea.

Bi aktak onartu dira.

GIZARTE ZERBITZUAK

2.- Aiton Borda Elkarteari diru laguntza onartzeko proposamena (2011GZ050001).

Aiton Borda elkarteak aurkeztu duen programazioa eta dirulaguntza eskaera aztertuta eta horri erantzuteko udal aurrekontuetan dagoen diru-izendapena aztertu ondoren, alkatetzak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Ematea 5.202€tako dirulaguntza Aiton Borda elkarteari (AD-569)

BI:Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan TokikoGobernu Batzarrerajo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

3.- Gaxuxa Emakume Taldeari dirulaguntza onartzeko proposamena (2011GZ050004).

Gaxuxa Emakume taldeak aurkeztu duten programazioa eta dirulaguntza eskaerak aztertuta eta horri erantzuteko udal aurrekontuetan dagoen diru-izendapena aztertu ondoren, alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Gaxuxa Emakume taldeari ematea 12.925€tako dirulaguntza (AD- 532)

BI: Dirulaguntza izendu moduan onartzen zaio Gaxuxa elkarteari eta eransten den lankidetza hitzarmena sinatu beharko dute bi aldeek, betebeharrak zehazten dituena.

HIRU: Ordainketa bi zatitan egingo da, lehena %60 dirulaguntza onartutakoan eta beste %40 dirulaguntza zuritu ondoren.

LAU:Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan TokikoGobernu Batzarrerajo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

4.- Familia esku hartzean parte hartzea proposamena (2011GZ310005).

Ikusi dut B.N.k egindako eskaera eta Gizarte Langileak egindako txostena. Hala, alkatetza honek proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Onartzea B.N.ren parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan 8 hilabetez, luzatzeko aukerarekin.

BI: Arantxa Ezquerra gabinetekoak eramango du aurrera eskuhartzea eta Udalak beregain hartuko du hezitzailearen saioen kostua, guztira 1257€ € (AD-492).

HIRU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

5.- Familia esku hartzean parte hartzea proposamena (2011GZ310006).

Ikusi dut G. M., M-k egindako eskaera eta Gizarte Langileak egindako txostena. Hala, alkateak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Onartzea B.G, A-ren parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan, luzatzeko aukerarekin.

BI: Orekagune gabinetekoak eramango du aurrera eskuhartzea eta Udalak beregain hartuko du hezitzailearen saioen kostua, guztira 3647,12 € (AD-531).

HIRU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

Alkateak argitu du hemendik aurrera 6.000 € bitarteko famili eskuhartze programa hauek dekretuz erabakiko dituela.

Une honetan sartu dira bilerara Ainhoa Intxaurraindieta eta Eneko Lartige.

6.- Etxez Etxeko laguntza zerbitzua martxan jartzeko proposamena (2011GZ010013).

Ikusi dut etxez etxeko laguntza eskatzeko L.U.,M.Lk egin duen eskabidea eta gizarte langileak egindako gizarte txostena. Alkatetza honek proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: L.U.,M.Lri etxez etxeko laguntza zerbitzua ematea, egunero laguntza pertsonaleko zerbitzua emateko. Zerbitzu orduak gehitu daitezke beharren arabera.

BI: Hileroko aportazio ekonomikoa zerbitzuagatik 4,5 euro orduko da.

HIRU: Zerbitzua 6 hilabetez emango da ondoren itxaron zerrendara pasatuz.

LAU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan TokikoGobernu Batzarrerajo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan,EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

7.- Interes sozialeko entitateei dirulaguntza onartzea.(2011GZ050003tik-0016ra).

Interes sozialeko hainbat entitateek aurkeztu duten programazioa eta dirulaguntza eskaerak aztertuta eta horri erantzuteko udal aurrekontuetan dagoen diru-izendapena aztertu ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du

BAT: Ematea dirulaguntza honako elkarteei (A-315)

ALCER

306,12€

IZAN

306,12€

ORTZADAR

255,1€

Gipuzkoako Itxaropen telefonoa

306,12€

ATECE

204,08€

ATCORE

204,08€

ACABE

153,06€

AGIPASE

153,06€

ATZEGI

306,12€

ETXERAT

306,12€

ASPARGI

153,06€

AGIFES

204,08€

ADEMGI

204,08€

Fondo Empleo

255,1€

BI: Erabaki honen berri Udaleko Kontuhartzailetzari ematea.

HIRU:Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan TokikoGobernu Batzarrera jo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

KIROLA

8.- Lezoko Udaleko 2011 aurrekontuari dagokion kirol entitateen egiturak eta ohiko jarduera garatzeko dirulaguntza arautegia onartzeko proposamena (2011KI100001).

Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: 2011 urteko aurrekontuari dagozkion Lezoko kirol entitateen egiturak eta ohiko jarduera garatzeko diru-laguntzen banaketa arautzen duten oinarri-arau espezifikoakonartzea.

BI: Deialdia jendaurrean jartzea GAOn eta udaletxeko iragarki oholeko iragarki bidez.

PERTSONALA

9.- Haurraren zaintzagatik eskatutako borondatezko lan eszedentzia onartzeko proposamena (2011PE040001).

Tomas Garbizu Udal Musika Eskolako irakaslea den Nekane Artola Labordetak, 2011ko abuztuaren 8an aurkeztutako eskabidean, 2011ko irailaren 12tik hasi eta 2012ko urtarrilaren 7a bitarteko borondatezko lan eszedentzia eskatzen du haurraren zaintzagatik.

Eskaria azterturik, kusirik Pertsonal Teknikariak egindako txostena, eta eskariaren berri Musika Eskolako Zuzendariari emanik, Alkatetza honek proposaturik, Tokiko Gobernu Batzordeak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Ontzat hartzea Nekane Artola Labordetak bere haurraren zaintzagatik eskatutako borondatezko lan eszedentzia.

BI: Lan eszedentzia, amatasun lizentzia eta dagozkion oporrak amaitu ondoren sartuko da indarrean, hau da, 2011ko irailaren 12an, eta 2012ko urtarrilaren 7a bitarte iraungo du.

HIRU: Akordio honen berri ematea interesatuei.

LAU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan TokikoGobernu Batzarrerajo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

KONTUHARTZAILETZA

10- Fakturen zerrenda onartzea (2011KO110005).

Udaleko kontu-hartzaileak sinatutako faktura zerrenda ikusirik, alkatetza honek proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du:

BAT: Ontzat hartzea ondorengo fakturen zerrendak:

Zbkia/ Nº

31

107.803,75

38

93.750,98

BI: Horien ordainketa agintzea dagokien hartzekodunei.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

11.- Jardueraren aldeko proposamena: Talleres Ago (2008H0050003).

Oiassom Margoak, S.L. enpresak eskaturik, tramitatzen ari den jarduera espedientea azterturik, eta udal txosten teknikoa ikusirik, Alkatetza honek proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Espedientearen aldeko txostena ematea, Ipintza kaleko 33. zenbakian dagoen pabilioian metalezko piezak egiteko eta muntatzeko.

BI: Espediente osoa Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailera bidaltzea, behar diren neurri zuzentzaileak ezar ditzaten.

HIRU: Suteei buruzko Proiektua aurkeztu beharko du (industria-establezimenduetako sueteen aurkako Segurtasun Arautegia onartzen duen 2267/2004 Errege Dekretuaren arabera), dagokion elkargoaren oniritzia duena. Proiektu hori jada eskatu zitzaion 2007an (2007H0020023 Espedientea).

LAU: Udal arkitektoak txostena egin beharko du proiektuan azaltzen diren bi solairuarteei buruz.

12.- Jardueraren aldeko proposamena: Centrok Valve Control, S.L. (2007H0050004).

CENTORk Valve Control, S.L., enpresak eskaturik tramitatzen ari den jarduera espedientea azterturik, eta horri buruz egin den txosten teknikoa ikusirik, Hirigintza eta Ingurumen Zinegotzi Delegatuak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Espedientearen aldeko informea ematea, balbulak, aktuadoreak eta posizionadoreak montatu eta merkaturatzeko, Txatxamendi kaleko 24-26an kokaturiko pabilioian.

BI: Espediente osoa Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailera bidaltzea, behar diren neurri zuzentzaileak ezar ditzaten.

13.- 1 Sektoreko bigarren faseko urbanizazio-obrei dagokion 17. eta 18. ziurtapenak onartzeko proposamena (2009H0120001).

U.T.E. Sector S-1 (2.fasekoak) aurkeztu ditu Lezoko 1 Sektoreko bigarren faseko urbanizazio-lanei dagozkien 17. eta 18. obra-ziurtapenak.

Udal teknikariak egindako aldeko txostena ikusirik, Obra eta Zerbitzuetako Zinegotzi Delegatuak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Aurkeztutako 17. ziurtapena onartzea, 107.803,75 € delarik, eta aipaturiko urbanizazio lanei dagozkiolarik, (ADO 99– 371).

BI: Aurkeztutako 18. ziurtapena onartzea, 93.750,98 € delarik, eta aipaturiko urbanizazio lanei dagozkiolarik, (ADO 99– 606).

HIRU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan TokikoGobernu Batzarrerajo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
 • Errekurtsoa aurkeztekotan,EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

14.- Aralar kaleko 7. eta 9. zenbakietan dauden garajeak irekitzeko lizentzia onartzeko proposamena (2009H0040004).

Luis Arozamena Elorzak, Promociones Usukoar, S.L. enpresaren izenean, jarduera lizentzia eskatu zuen Aralar kaleko 7. eta 9. zenbakietan dauden garajeetan ibilgailuak gordetzeko.

Jarduera espedientea bideratu ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2011ko martxoaren 1ean, obra eta jarduera lizentzia eman zion.

Uztailaren 4an, eskatutako dokumentazioa aurkeztu eta irekitzeko lizentzia eskatu zuen interesdunak.

Udal teknikariaren txostena aztertu ondoren, Hirigintzako eta Ingurumeneko zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengo erabakia hartu du:

BAT: Luis Arozamena Elorzari, Promociones Usukoar, S.L. enpresaren izenean, lizentzia ematea Aralar kaleko 7. eta 9. zenbakietan dauden garajeak irekitzeko.

BI: Jabeen Komunitateko Administrazioari jakinarazi beharko diote Ibi Iraunkorra jartzeko lizentzia eska dezaketela.

HIRU: Lizentzia ematearen gaineko eskubideengatik 7.860,60 euro ordaindu beharko ditu. (Jarduera tasa gisa kitatutako 782,97 euroak kenduko dira).

LAU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:

a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.

 • Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.

 • Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
 • Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

15.- Alkatearen erabakien kontu ematea.

Aurreko Tokiko Gobernu Batzarra geroztik emandako dekretuak ikusi dira, baita ere berrestu 2011ko Santakrutz jaietarako 21.293,5 €tako dirulaguntza onartzen dituen D11/00888 zenbakikoa.

GALDE ESKEAK

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 10:10 orduetan eman dio buru bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 885.647tik 885.654ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta sendespena ematen diot, nik eta bilkuran izandiren zinegotziek izenpetu dugun akta honi.

Eguna