Adinekoei zuzendutako zerbitzuak eta programak

- Etxez etxeko laguntza zerbitzua (Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Lezoko Udalaren arteko hitzarmena, mendekoen arretarako etxeko laguntza finantzatzeko, 2018ko uztailaren 26koa).

- Elbarritasun aitorpena bideratzea ondoren laguntza teknikoak lortzeko: gruak, ohe artikulatuak...

- Telealarma zerbitzua.

- Harrera familiak.

- Aldi baterako egoitzan egonaldiak.

- Ezinduentzat egoitza eskabideak.

- Ezinduentzat eguneko zentroak.

- Gai direnentzat apartamentu babestuak.

- Aiton Borda Erretiratuen Elkarteak eskaintzen dituen prebentzio aktibitate eta elkartearen berri ematea.