Ostegunean, maiatzaren 26an, ohiko Osoko Bilkura

Al, 2022-05-23 18:09

Arratsaldeko 19:30etan hasiko da, Udal Areto Nagusian

Datorren ostegunean, maiatzaren 26an, ohiko Osoko Bilkura egiteko deialdia luzatu du Jesus Maria Martiarena Jaca alkateak. Arratsaldeko 19:30ean hasiko da, Udal Areto Nagusian.

Gai zerrenda:

 1. 2022ko martxoaren 31an ohiko izaerarekin, apirilaren 8an ezohiko izaerarekin eta apirilaren 28an ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea

 2. Lezoko Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planari hasierako onarpena emateko irizpena.

 3. Lezoko udalerriko landa eremuan biztanle-entitateak sortzeko irizpena.

 4. Organo kolegiatuetan, korporazioaren ordezkari berriak izendatzeko irizpena, plenoaren konpetentzia denean.

 5. 2021/12/31n egindako ondasunen inbentarioaren eguneratzea eta ibilgetuaren balorazioa onartzeko irizpena.

 6. Udal Kontuhartzailearen txostenen berri ematea:

  •   2022ko 1. hiruhilekoari dagokion ordaintzeko bataz besteko epeari (OBE) buruzko txostena.

  •   2022ko finantza eta aurrekontuen arloko informazioa (21/2003 Foru Arauaren 49.3art) eta diruzaintzako aurrekontua.

  • Barne kontroleko urteko txostena 2021 eta auditoria

 7. 2022. urterako aparteko lan eskaintza publikoa aldi baterako enplegua egonkortzeko D22/0545 alkate dekretuaren berri ematea.

 8. Udal Idazkariak San Marko Mankomunitateko idazkari karguari uko egingo dionaren berri ematea

 9. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.

 10. Galde-eskeak.

Arloa edo saila