Arautegia

  • Lezoko Euskararen Mahai sektorialaren arautegia. [Hemen duzu lotura]
  • Lezoko udal ordenantza. [Hemen duzu lotura]
  • Euskararen legea. [Jaitsi hemen PDFa]
  • Administrazioa: erabilera dekretua. [Jaitsi hemen PDFa]
  • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren legea. [Jaitsi hemen PDFa]
  • Ziurtagirien baliokidetzea: Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurta­giriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erre­ferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.  

           - Dekretu osoa

           - Baliokidetzen taula