Lan arloak

 • Plangintza: planen idazketa, plangintza gauzatzea eta kontrolatzea, planak aztertzea eta onartzea, lurralde-antolamendua, ordenantzak, hitzarmenak, etab.
 • Kudeaketa: kudeaketa sistema ezberdinen jarraipen eta kontrola, urbanizazio proiektuen kudeaketa, partzelazioak eta birpartzelazioak, ondare historikoaren defentsa, Hirigune Historikoaren birgaitzea, hiri-zaharberritzea, etxebizitza babestu eta sozialen kudeaketa eta ikerketa, udal obren kudeaketa eta garapena, diru-laguntzen kudeaketa, etab.
 • Diziplina: hirigintza-txostenak, hirigintza-lizentziak, jarduera eta irekitzeko lizentziak, hirigintza-lizentziaren erregimenari lotutako egintzen/jardueren kontrola eta egiaztapena, zehapen- espedienteak eta betearazteko aginduak, hirigintzako arau-hausteak, aurri-espedienteak, etab.
 • Zerbitzuak:
  • Ura
  • Argiteria
  • Saneamendua
  • Hilerria
  • Eraikuntzetako eta kaleko garbitasuna
  • Garraioa
  • Segurtasuna
  • Lorategiak
  • Eraikuntzak: Herri Eskola, Haurtzaindegia etab.