MECANIZACIÓN Y AUTOCALIBRADOS SAk brontzezko piezak mekanizatzeko jarduera gauzatzeko jarduera lizentzia eskatu du