Lezoko aparkaldi mugatua arautzeko ordenantza (GAO 2023-04-26)