2011ko ekainaren 8ko akta

Lezon, 2011ko ekainaren zortzian, asteazkena, 9:10 etan hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak EZOHIKO BILKURA udaletxeko gobernu batzar aretoan, lehen deialdian, Haritz Salaberria Goikoetxearen lehendakaritzapean, Jon Legorburu Arrastua, Mª Pilar Legorburu Etxegarai eta Iñigo Esnaola Arbiza bertan direlarik.

Ez da bileran izan Urko Lopetegi Campano.

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA.

1.- Egoki irudituz gero, 2011ko ekainaren 7an egindako bilkurako akta onartzea.

Aldaketarik gabe akta onartu egin da.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 9:15 orduetan eman dio buru bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 885.620tik 885.620ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta sendespena ematen diot, nik eta bilkuran izandiren zinegotziek izenpetu dugun akta honi.

Eguna