Plan bereziak, zatikako planak eta hirigintza beste dokumentuak