Plan Orokorraren Lehenengo Aldaketa. AOU 6 OLATZAR.